Temu Wicara “ WASPADA KEBUTAAN “ kenali & hindari. Dalam rangka World Sight Day, mendapat respons yang sangat baik dari peserta (24 Nopember 2012).